ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2018

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-10-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0006.57.2019
Status
Projekt
Lp: 2
Data podjęcia
2019-10-01
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 209-2028
Nr aktu prawnego
0006.56.2019
Status
Projekt
Lp: 3
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2019
Nr aktu prawnego
0006.55.2019
Status
Projekt
Lp: 4
Data podjęcia
2019-09-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.54.2019
Status
Projekt
Lp: 5
Data podjęcia
2019-09-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Czerwieńsku przy ul. Zielonogórskiej 43b
Nr aktu prawnego
0006.53.2019
Status
Projekt
Lp: 6
Data podjęcia
2019-09-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0006.52.2019
Status
Projekt
Lp: 7
Data podjęcia
2019-09-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
0006.46.2019
Status
Projekt
Lp: 8
Data podjęcia
2019-09-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
0006.45.2019
Status
Projekt
Lp: 9
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk (Nietków)
Nr aktu prawnego
0006.51.2019
Status
Projekt
Lp: 10
Data podjęcia
2019-09-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr 109/XV/04 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty
Nr aktu prawnego
0006.50.2019
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji